Disclaimer & Copyright

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer

Inhoudelijk

Deze website is met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vochard Dermacare B.V. spant zich ervoor in om de inhoud ervan op regelmatige basis te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat wij dit met uiterste zorg doen, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is en kan de site onderhevig zijn aan interrupties. Vochard Dermacare B.V. verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder waarborg of garantie ten aanzien van de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Reviews van producten door gebruikers
Wij doen ons best om alleen daadwerkelijke gebruikers van onze producten een review te laten plaatsen. De reviews zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van die gebruikers. Mogelijk hierin genoemde resultaten kunnen daarom nooit gegarandeerd worden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De teksten op deze website zijn bedoeld ter informatie, niet als vervanging van het persoonlijk advies van uw eigen apotheker of arts. De redactie, medewerkers en verspreider onze publicaties gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de teksten over kwalen en zelfzorgmiddelen. Zij streven ernaar om correcte en actuele informatie te geven.

Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer aantreft. Vochard Dermacare B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die is, of dreigt te worden, toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Vochard Dermacare B.V. mag, met of zonder voorafgaande verwittiging, de website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen. Vochard Dermacare B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of beëindiging. Vochard Dermacare B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van websites samengesteld door derden. Vochard Dermacare B.V. is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan, ook niet als deze site een koppeling bevat ernaartoe.

Neem altijd contact op met uw huisarts indien u zich zorgen maakt over uw gezondheid, de gezondheid van uw kind, en/of als de klachten aanhouden.

Oneigenlijk en ongeautoriseerd gebruik

Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de website of de inhoud ervan kan resulteren in schending van intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u van de website verzendt. Vochard Dermacare B.V. behoudt zich het recht voor u de toestemming te ontzeggen gebruik te maken van de website en/of van de diensten die op de website staan aangeboden. In aansluiting hierop kan Vochard Dermacare B.V. de toegang tot, en de activiteiten op, de website monitoren en vastleggen.

Vrijwaring

U zal Vochard Dermacare B.V., diens vertegenwoordigers, partners en werknemers vrijwaren van en beschermen tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, zijn de kosten voor rechtsbijstand, accountants, e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright

Alle door Vochard Dermacare B.V. vervaardigde webpagina’s en gepubliceerde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, bestanden, logo’s, beeldmateriaal e.d. is louter toegestaan na schriftelijke toestemming van Vochard Dermacare B.V. Te allen tijde is een duidelijke bronvermelding vereist.

Schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan in Nederland gevangenisstraf tot gevolg hebben.